Dotleń się
wiedzą

„Przekaż” swój oddech, a następnie na zaparowanej
szybie narysuj coś, co jest dla Ciebie ważne, bez
czego nie mógłbyś żyć jak bez oddechu i udostępnij
na Facebooku! Swoją wiadomość oznacz
#DotlenSieWiedza

Start
osób wie więcej
o astmie ciężkiej *

Wprowadzenie

Oddech jest naturalną, nieuświadamianą czynnością, dlatego często traktujemy go jako coś, co nam się należy i jest z nami zawsze. Jednak dla pacjentów z astmą ciężką oddychanie często stanowi duży problem i wyzwanie. Pomóż nam uświadomić społeczeństwo z czym wiąże się ta choroba. Jak? „Przekaż” swój oddech, a następnie na zaparowanej szybie narysuj coś, co jest dla Ciebie ważne, bez czego nie mógłbyś żyć jak bez oddechu i udostępnij na Facebooku! Tym symbolicznym gestem zwrócimy uwagę na to, jak ważny jest oddech szczególnie dla pacjentów z astmą ciężką, którzy walczą o niego każdego dnia. Swoją wiadomość oznacz #DotlenSieWiedza

Start

Zasady gry

  • Dmuchnij w mikrofon
  • Przekaż swoją wiadomość
  • Zapisz / zakończ
  • Udostępnij swoją wiadomość na
  • Kliknij w START i wesprzyj naszą akcję!

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dotleń się wiedzą” jest podniesienie wiedzy na temat astmy ciężkiej oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz pacjentów cierpiących na tę chorobę. Inicjatywa ma pomóc zrozumieć z jakimi problemami chorzy walczą każdego dnia i jakie są ich potrzeby.

Dotleń się więdzą

Astma ciężka to wciąż rzadko poruszany temat. Ta choroba dotyka niewielkiej grupy osób, jednak obarczona jest poważnymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Pacjenci mający astmę ciężką cierpią na ataki duszności, nie mają możliwości swobodnego oddychania, co jest przecież jedną z najbardziej naturalnych czynności.

Ze względu na objawy i charakter choroby, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia. Życie pod presją oraz konieczność uważania na wszechobecne czynniki ryzyka powodują, że pacjenci często zmuszeni są do rezygnacji z najważniejszych dla nich rzeczy: zainteresowań, marzeń, pracy zawodowej, spotkań towarzyskich czy kontaktów rodzinnych. Ograniczenie aktywności życiowej i poczucie izolacji sprawiają, że chorzy mogą czuć się niewidzialni dla społeczeństwa.

W ramach kampanii powstała interaktywna instalacja „Dotleń się wiedzą”, która umożliwia każdemu z nas sprawdzenie, a tym samym zrozumienie z jakimi problemami borykają się pacjenci oraz poznanie faktów na temat samej choroby. Elementem programu będzie także strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz akcja w mediach społecznościowych, która uświadomi, że oddychanie – czynność, którą traktujemy jak coś naturalnego, co nam się należy – dla tej grupy pacjentów stanowi duży problem i wyzwanie.

Astma ciężka

Duszności, brak tchu, ucisk w klatce piersiowej, niemożność nabrania lub wypuszczenia powietrza, a także takie objawy jak lęk, zaburzenia snu – tak wygląda codzienność osób cierpiących na astmę ciężką.

Ta postać choroby obarczona jest najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem. Z czym jeszcze związana jest astma ciężka? Jak wygląda życie pacjentów?

Dowiedz się wiecej
Astma ciężka

Szczególną grupą pacjentów z astmą są osoby cierpiące na najcięższą postać tej choroby. Jest to mała, kilkutysięczna grupa, ale przebieg ich choroby i dolegliwości każą nam w sposób szczególny się nimi zaopiekować. Astma ciężka atakuje z zaskoczenia, chorzy nie wiedzą kiedy będą mieć kolejny atak duszności, który może być realnym zagrożeniem życia. Choroba często zmusza ich do rezygnacji z życia towarzyskiego, rodzinnego czy pracy zawodowej. Mając na względzie dobro i życie tych osób trzeba podjąć odpowiednie kroki: zapewnić im dostęp do terapii, stałą opiekę lekarską, edukację, plan leczenia oraz możliwość kontrolowania choroby w domu.

Lorem ipsum Dr Piotr Dąbrowiecki
przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Fakty i liczby

24 MILIONY

24 mln osób
na świecie choruje
na astmę ciężką.1

86 MILIONÓW

86 mln złotych to koszt
związany z hospitalizacją
z powodu astmy w Polsce
w 2014 roku.2

CO 10

Co 10 pacjent z astmą cierpi
na niealergiczną postać tej
choroby.3

7 654 900DNI

Na tyle dni wydano
zaświadczenia o czasowej
niezdolności do pracy
z powodu astmy
w Polsce.2

1 Moore WC, et al. Characterisation of the severe asthma phenotype by the National Heart, Lung, and Blood Institute’s Severe Asthma Research Program. J Allergy Clin Immunol. 2007;11:405-413
2 Choroby alergiczne – analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych, wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014 r.
3 Barnes PJ. Asthma. W: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, red. Harrison's Principles of Internal Medicine. wyd. XVIII, New York, NY: McGraw-Hill; 2012:2102-2115.

* suma osób, które udostępniły treści w social media z hashtagiem #dotlensiewiedza, skorzystały z instalacji interaktywnej, zrobiły zdjęcie z informacjami na temat choroby oraz odwiedziły stronę www
Partnerzy
GSK
GSK

Kontakt dla mediów

Joanna Przyjałkowska

MSLGROUP joanna.przyjalkowska@mslgroup.com +48 662 110 601

Joanna Górecka

Menedżer Komunikacji Korporacyjnej joanna.b.gorecka@gsk.com +48 504 110 720