UX - czy warto zgłębić temat?

UX na stronie internetowej

Budując stronę coraz większą uwagę należy zwracać na UX (User Experience - doświadczenie użytkownika). Jest to zagadnienie, którego nie można pomijać. To jakie wrażenia odczuje użytkownik podczas korzystania z Twojej strony, może zdecydować o tym czy spędzi na niej więcej czasu i czy skorzysta z niej ponownie. Najważniejszymi aspektami jakim należy się przyjrzeć są tzw. heurystyki Nielsena:

  1. Użytkownik musi wiedzieć w jakim miejscu na stronie się znajduje.
  2. Komunikacja na stronie powinna być znana użytkownikowi.
  3. Umożliwienie cofnięcia zmian.
  4. Spójność komunikatów pojawiających się na stronie.
  5. Zabezpieczenie przed wystąpieniem błędów.
  6. Łatwy dostęp do najważniejszych miejsc (strona główna, koszyk itp.).
  7. Łatwa nawigacja i możliwość wyszukiwania.
  8. Strona powinna zawierać tylko niezbędne elementy.
  9. Jasne komunikaty w przypadku problemów z funkcjonalnością.
  10. Zapewnienie pomocy i dokumentacji.